Sejm uchwalił ustawę ws. 14 emerytury

W czwartek 21.01.2021 roku sejm uchwalił ustawę odnośnie 14 emerytury. Według wstępnych ustaleń rządu już jesienią dodatkowe świadczenie otrzyma aż 9,1 miliona osób. Rząd szacuje, że 7,9 miliona emerytów może spodziewać się wypłaty w pełnej wysokości co odpowiada wartości minimalnej emerytury. 

 

 

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne jest niewątpliwie istotne dla emerytów w naszym kraju. Rząd dziś bez większych wątpliwości uchwalił nową ustawę w sprawie 14 emerytury. Zdecydowana większość, bo aż 420 posłów było za wprowadzeniem 14 emerytury w życie. Sprzeciw wyraziło zaledwie 19 osób, a 12 wstrzymało się od głosu. Podczas posiedzenia sejm odrzucił poprawki złożone przez posłów opozycji.

 

 

Ponad 9 milionów seniorów jest uprawnionych do pobrania pełnej 14 emerytury. Co to oznacza w praktyce? Według ustaleń projektu 14 emerytury, pełną kwotę otrzymują osoby, które pobierają świadczenie równocześnie nie przekraczając sumy 2900 brutto. W przypadku emerytów, których suma pobieranych świadczeń jest większa, czyli przekracza kwotę 2900 zł realizowana będzie zasada złotówka za złotówkę. Na całą inicjatywę rząd przeznaczył sumę w wysokości 11,4 mld złotych.

 

 

Płatności w związku z 14 emeryturą są zaplanowane na koniec 2021 roku. Pierwsze wypłaty mają zostać zrealizowane w listopadzie. Tylko w wyjątkowych sytuacjach świadczenia mogą być przesunięte w terminie na grudzień. Termin ten dotyczy świadczeń i zasiłków przedemerytalnych. W styczniu 2022 roku będą realizowane okresowo co kwartał wypłacane świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników.

 

 

 

Tego samego dnia sejm uchwalił także nowelizacje ustawy odnośnie waloryzacji rent i emerytur. Za przyjęciem takiego rozwiązania głosowało aż 438 posłów, 2 było przeciwnych, a 2 osoby się wstrzymały. Nowelizacja ma na celu podniesienie świadczeń o 3,84 %. Od 21 marca emerytury oraz renty rodzinne, socjalne i z tytułu całkowitej niezdolności do pracy mają wzrosnąć do 1250 zł. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, kwota ta wynosić będzie nie więcej niż 937,50 zł.

 

 

Źródła:

rmf24.pl

Fot.: tvpodkarpacie.pl

Komentarze

Komentarze