19.1 C
Warszawa
środa, 22 maja, 2024

Sąd po stronie aptek! To był lincz…

Zobacz koniecznie

W lipcu 2020 r. Naczelna Izba Aptekarska opublikowała na swojej stronie internetowej komunikat dotyczący działań spółki Gemini. Izba określiła w nim że działania spółki związane z uruchomieniem i funkcjonowanie aplikacji służącej do zamawiania przez pacjentów leków w aptekach to patologia.

Powiedzieli stop izbie aptekarskiej

Gemini pozwało za te słowa Naczelną Izbę Aptekarską i domagało się stwierdzenia przez sąd naruszenia dóbr osobistych oraz czynów dotyczących nieuczciwej konkurencji. W kwietniu 2021 r. sąd przychylił się do części tych zarzutów i wydał wyrok w sprawie. Sąd postanowił, że Izba musi usunąć naruszający dobra osobiste spółki komunikat oraz zapłacić 25 tysięcy złotych na cel charytatywny.

W uzasadnieniu sąd stwierdził, że Naczelna Izba Aptekarska w zasadzie dokonała linczu na przedsiębiorcy: „To naruszenie jest wynikiem niezachowania pewnego rodzaju standardu (przez Izbę – dop. Red.). Jeżeli się jest tego rodzaju organizacją to należy pisać w sposób rzetelny, odpowiedzialny i ze świadomością tego jakie treści niesie nasz przekaz.”

Sąd skrytykował także fakt, że Izba przed publikacją komunikatu nie pokusiła się o zbadanie sprawy, a oparła się jedynie na doniesieniach prasowych. Sędzia stwierdziła, że niedopuszczalne jest używanie „takiego rodzaju skrótów z odwołaniem się do tego, że my krytykujemy to co zostało opublikowane bez sprawdzenia, bez próby weryfikacji.”

Działania Izby zostały określone wręcz jako lincz na przedsiębiorcy: „Ta treść która została opublikowana to jest lincz, (…) a w działalności rynkowej trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli się takie oświadczenie składa to ono wywołuje konsekwencje.

Kumu ma służyć samorząd aptekarski?

Sąd odniósł się także do tego, że naruszający dobra osobiste komunikat stanowił w zasadzie wypaczenie roli jaką w Polsce pełnić powinny organy samorządu zawodowego: „Izba nie jest tego rodzaju jednostką, tego rodzaju organizacją, której zadaniem w rozumieniu sądu jest skrytykowanie, wręcz zlinczowanie przedsiębiorcy. (Jej rolą) jest podejmowanie tego rodzaju działań, które mogą celowo zmierzać do tego, żeby usunąć jakąś jakiś stan którego my nie akceptujemy, ale to ma być działanie pozytywne.”

Sąd ostatecznie stwierdził, że krytykowana przez Izbę spółka jak najbardziej miała prawo domagać się zaprzestania od Izby nieprawdziwych informacji: „W kontekście bardzo krytycznych artykułów prasowych i w kontekście tych tweetów, które (publikowane były) mniej więcej w tym samym czasie ten komunikat wywołał taki skutek na jaki powołuje się powód i ma racje że domaga się zakazania.”

Sąd uzasadnił także nakazanie zapłaty przez Izbę 25 tys. złotych na cel charytatywny: „Te 25 tys. na bardzo zbożny cel jest za to niezachowanie standardów i za tolerowanie tego, że osoby które pełnią w Izbie funkcje istotne, znaczące, reprezentacyjne, zajmują się bardziej działalnością publicystyczną.  (Publikują) teksty które są nie na miejscu, nie przestrzegając pewnego podziału na to co jest prywatne a co jest profesjonalne.”

W tym kontekście bardziej szczegółowo omówiona została rola jaką w całej tej sprawie odegrał Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków: „Ja sobie zdaje sprawę z tego, że szczególnie pan Tomków, którego  temperament publicystyczny był bardzo widoczny w trakcie rozprawy może mieć prywatne konto na twitterze. NIA to jednak aprobuje, toleruje i nie zwraca uwagi na to, że w taki sposób zachowywać się nie można jeśli się jest jednocześnie postrzeganym jako osoba funkcjonująca w środowisku NIA.”

Sędzia odniosła się także do działań podejmowanych w sprawie aplikacji Gemini przez inne organy państwa: „Fakt, że przez prawie rok nie mamy skutków w postaci jakiejkolwiek decyzji też o czymś świadczy, że to naruszenie nie było aż tak istotne jak się wtedy wydawało. I to tym bardziej przemawia za tym ,że nie było sytuacji nagłej, pilnej i można było ewentualnie, zanim się opublikowało komunikat na stronie Izby, coś sprawdzić.”

Fot. Pixabay.com

Zobacz więcej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze