Logo
Fundacja

FUNDACJA PROSTO Z MOSTU

Fundacja „Prosto z mostu” powołana do życia została w lipcu 2014 roku. Działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami kraju. Jej siedzibą jest miasto Kraków.

Nasze główne cele to m.in.:

podtrzymywaniu tradycji narodowej, popularyzowaniu historii, pielęgnowaniu polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

upowszechnianiu prasy i literatury oraz wspieraniu nowoczesnych form jej udostępniania, rozwoju czytelnictwa oraz wydawaniu i wspieraniu wydawania wartościowych czasopism kulturalnych w formie papierowej, elektronicznej oraz na nowych nośnikach;

wspieraniu idei pracy organicznej we wszelkich przejawach działalności społecznej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauki, kultury, edukacji i przedsiębiorczości;

poprawie dostępu do kultury oraz zwiększeniu uczestnictwa w życiu kulturalnym;

promowaniu edukacji prawnej na wszystkich szczeblach kształcenia – wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych;

wspieraniu, koordynowaniu i podejmowaniu działań w zakresie opieki nad Polakami i Polonią za granicą, a także promowaniu kultury polskiej i ochronie polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju;

wspieraniu edukacji medialnej;

wspieraniu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem społeczności polonijnych na całym świecie;

zwiększaniu świadomości obywatelskiej i aktywności wspólnot lokalnych, wspieraniu działań innych organizacji pozarządowych, integracji i aktywizacji społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości społecznej;

Wśród inicjatyw realizowanych i wspieranych przez naszą fundację znajdują się:

• Portal ProstozMostu.Net

• Kluby „Myśl.pl”

• Projekt „Spotkania z historią”

• IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci- Bohaterowie Niezłomni”

• Marsz Niepodległości

• Patronat medialny nad raportem Centrum im. Władysława Grabskiego „Polska niegospodarna”

DOŁĄCZ DO NAS!

Kontakt: [email protected]