Fundacja

„Prosto z mostu” to fundacja istniejąca od 2014 roku. Do jej celów zaliczają się m.in. podtrzymywanie tradycji narodowej, popularyzowanie historii, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; wspieranie idei pracy organicznej we wszelkich przejawach działalności społecznej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauki, kultury, edukacji i przedsiębiorczości.

Zgodnie z zapisami statutu Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej,  publicystycznej,   organizowanie seminariów, szkoleń, kursów, debat, konkursów na prace naukowe, zjazdów środowiskowych i konferencji naukowych służących gromadzeniu i wymianie informacji oraz propagowaniu idei rozwijanych przez fundację, mobilizowanie do aktywności obywatelskiej, prowadzenie praktyk i staży dla licealistów, studentów i osób wchodzących na rynek pracy.

Przez większość swojego istnienia fundacja koncentrowała się na trzech obszarach aktywności: działalności medialnej, edukacyjnej oraz promocji historii.

 

Aktualnie realizowane projekty to m.in.

Ogólnopolska Młodzieżowa Akademia Medialna w ramach Rządowego Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

 

Realizowane przez nas projekty to m.in.

„Patriotyzm wczoraj i dziś”. Edukacja młodzieży w zakresie wychowania patriotycznego i wiedzy historycznej połączona z rozwojem instytucjonalnym Fundacji „Prosto z mostu” w latach 2021-2023

 

Podlaski Klub Patriotyczny
ul. Jurowiecka 30A/2

 

 

PREZES FUNDACJI- Krzysztof Tenerowicz

kontakt: krzysztof@tenerowicz.pl

Adres siedziby: ul. Wielicka 42/103, 30-552 Kraków

NIP 9452180790, KRS 0000523342, REGON 123210601